https://www.sputnikstory.com/448129171?i=177139285
Tämä sama käsittämätön käytös Unkaria kohtaan jatkui
bussinkuljettaja Antti Rinteenkin heristelyillä, ja joka toisen
lauseen toistolla, että Suomi on puheenjohtaja maa, nyt pitää
näyttää!