https://www.sputnikstory.com/448296904?i=176909809 No mihinkäs ne vuoden 2019 lakiuudistukset katosivat?
Koskaan ei ole perustuslakia yli kävelty ja käytetty ovimattona niin räikeästi kuin
Sipilän (Kes.) hallituksessa, ja edelleen tämän päivän kykenemättömiin.