https://www.sputnikstory.com/428504457?i=176764510 Vihreitten mielestä kannattaisi sähköhellat vaihtaa omavaraisuus biokaasu käyttöisiksi,
tosin se vaatisi jonkinlaisen pikaliitin systeemin istuttamista takapuoleen.