Perehtykää Marxismin oppeihin, niin loppuu se kinastelu koulujen opetus metodeista. Tosin siellä ei ole mainintoja natsi persuista tai synnyttävistä miehistä.

Kasvatusfilosofiassa indoktrinaation (suomeksi iskostus) käsite viittaa
opetustilanteessa tapahtuvaan eettisesti arveluttavaan vaikuttamiseen tai
piilovaikuttamiseen.
Se tarkoittaa asenteiden, käsitysten, uskomusten tai teorioiden ujuttamista ohi oppilaan vapaan ja tietoisen harkinnan.

Onnistuessaan indoktrinaatio saa aikaan oppilaassa kyselemättömän vakaumuksen näiden syötettyjen käsitysten totuudesta.