https://www.sputnikstory.com/448059932?i=177408631 Aikanaan tullaan raideleveys pohjoisilla rataosuuksilla muuttamaan samaksi kuin Norjassa, silmälläpitäen Naton tarpeita.