https://www.sputnikstory.com/431727632?i=177353750 Kansa on herää, ja tietää tasan tarkkaan mihin nämä viher_ mönkijäiset
pyrkivät, saavuttaakseen omat eguistiset päämäärät.
Pitäisi olla niin, että näitä äänestävät laitettakoon siitä hyvästä vuodeksi linnaan
kaivamaan ojaa Riihimäen soille.